TARTALOMU

Ubii

Oubioi, germán néptörzs, mely Caesar idejében a Rhenus jobb partján, a mai Lahn folyó völgyében lakott. A többi germánoknál műveltebbek voltak s gallus szokásokat sajátítottak el. Caesartól megnyerve s szomszédaiktól nyugtalanítva a rómaiakhoz csatlakoztak. 38-ban Kr. e. Agrippa a Rhenus bal partjára telepítette őket; itt főhelyüket ara vagy civitas Ubiorumnak nevezték. 48-ban Kr. u. Agrippina, Germanicus leánya és Claudius császár neje, egy római coloniát telepített hozzájuk, ezért a várost colonia Agrippinának nevezték, ez a mai Köln. Többi germán fajrokonaik gyülölték őket mint a rómaiak híveit. Caes. b. g. 1, 54. 4, 3. 8, 16. 6, 9. Strab. 4, 194. Tac. Germ. 28. hsit. 4, 26. 63. 64. 65. 79. L. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde 4, 395.

P. G.