TARTALOMU

Ulpiani

– 1. Domitius Ulp., Tyrusban született, pályáját Romában Septimius Severus alatt kezdte meg, majd Caracalla és utódai alatt tudományos munkákkal foglalkozott. Midőn Alexander Severus, kinek gyámja volt, kormányra jutott, nagy befolyásra tett szert, a legmagasabb hivatalokat érte el s végre praefectus praetorio lett. Mivel azonban a testőrcsapatokat szigorú fegyelem alatt akarta tartani, a féktelenséghez szokott praetorianusok 228-ban Kr. u. meggyilkolták őt. Ulpianus mint jogtudós lett híressé s e tekintetben méltó társa Papinianusnak. Főbb művei: ad edictum 83 könyvben, mely a praetori jogot, ad Sabinum 51 könyvben, mely a polgári jogot tárgyalja. Munkáinak számos exerptuma található a pandectákban. – 2. Ulpianus, született a syriai Emesában, Nagy Constantinus alatt virágzott, számos rhetorikai munkát írt, továbbá scholionokat Demostheneshez, melyek azonban nem maradtak reánk eredeti alakjokban.

N. B.