TARTALOMU

Ultor

1) Mars isten jelzője (t. i. Julius Caesar megboszulója); mint ilyennek Octavianus Kr. e. 42-ben a Brutus és Cassius ellen vivott küzdelemben templomot igért, de ez csak Kr. e. 2-ben lett kész a forum Augusti nevű téren. Ekkor alapította meg Augustus Mars isten tiszteletének uj formáját, s a nagy fénynyel épült templomot, melyből a cella jobboldali részéből még ma is fönnáll egy darab fal három corinthusi oszloppal és a rajtuk nyugvó oromzat. Kr. e. 2-ben május 12-én szentelte föl. A templomban állított Mars és Venus Genetrix (a Julius család isteni őseinek) szobra. Ovid. trist. 2, 296. fast. 5, 550 sk. Suet. Oct. 29. 2) Juppiter jelzője, a mennyiben a bűnöket megtorolja (vindex: Tac. ann. 15, 74).

G. J.