TARTALOMU

Ultrotributum

állami munkálat (pl. építés, szállítás), melyet a censorok hivataluk kezdetén bérbe adtak (locare) a legkevesebbet kérő, azaz legkedvezőbb ajánlatot tevő (infimis pretiis) vállalkozónak. A nevét talán onnan vette, mert a vállalkozó (manceps, conductor) önként vállalta el a munkát, bár azután megkapta a kikötött bért azon összegből, a melyet efféle közmunkálatokra a senatus engedélyezett. Varr. l. l. 6, 11. Liv. 39, 44. L. Locatio.

CS. JÓ.