TARTALOMU

Umbricius

etruscus haruspex volt, a ki Galba császárnak megjövendölte közeli halálát. Tac. hist. 1, 27. Plut. Galb. 24. Egy másik U.-t Juvenalis (3, 21 sk.) mint a megromlott római erkölcsök korholóját léptet föl.

G. J.