TARTALOMU

Urbs

Városnak mind az alapítása mind pedig eltörlése eke által ment végbe. Alapításkor az alapító a városnak szánt területet etruscus szokás szerint Gabinus cinctusban (l. o.) ekével szántotta körül (aratrum circunducere), a mely elé jobbról, kifelé, fehér bika, balról, befelé, pedig fehér tehén volt fogva s így a kiszántott földet a belső oldal felé hányta. A hol kaput akart hagyni, ott az ekét fölemelve vitte. V. ö. Porta. Hor. c. 1, 16, 20.

CS. JÓ.