TARTALOMU

Urna

a) Vizesedény, l. Vasa. b) Agyagból, üvegből, kőből vagy érzcből készült hamvveder (urna ossaria vagy cineraria) c) A szavazatok összegyüjtésére szolgáló szűknyakú, hasas edény (sitella). Verg. A. 6, 22. d) Mint folyadékmérték az urna 1/2 amphorával vagy négy congiusszal volt egyenlő, l. Függelék, A, I, 12.

GY. GY.