TARTALOMU

Usus fructus

valamely dolog személyes használati és haszonélvezeti joga. Rendesen végrendelet útján kapta ezt özvegyen maradt házastársa, vagy pedig testvér stb. s annálfogva teljes joga volt ugyan valamely dolog, pl. ház, szántóföld vagy rabszolga használatára, de sem meg nem rongálhatta sem el nem idegeníthette.

CS. JÓ.l