TARTALOMV

Veneficium.

A méregkeverőre, mint általában minden gyilkosra, halálbüntetést szabott ki a 12 táblás törvény. Plin. n. h. 18, 3. 28, 2. Fest. p. 278. Th. A mérgezés egyes eseteinek (először 312. Kr. e.) megvizsgálására rendkívüli quaestiót állítottak föl egész a lex Cornelia de sicariis et veneficis (81. Kr. e.) életbe léptéig, a mely állandó quaestiót létesített rá s nemcsak a tettet, a mérgezést, sujtotta számkivetéssel, hanem a rossz szándékot (dolus malus) vagyis a méregkeverésben való részességet (méreg árulás, méreg vásárlás adás) is. A császárkorban csak tisztes személyekre róttak e vétségért deportatiót; a közönséges gonosztevőket keresztre feszítették vagy vadállatokkal való viadalra itélték. Liv. 8, 18. 39, 41. 40, 43 sk. Paul. sent. rec. 5, 23, 1.

CS. JÓ.