TARTALOMZ

Zenobius

ZhnobioV. – 1. Sophista Hadrianus császár korában, ki Suidas szerint több irodalmi munkája melett egy közmondásgyüjteményt szerkesztett; voltakép Didymus és Parrhaeus gyüjteményeit kivonatolta; Sallustius történetét lefordítá és Hadrianushoz egy geneJliakoV-t is írt. Rhetorikával is foglalkozott, mint Walz Rhett. Gr. 7-ből kitűnik. – 2. Egy sophista Antiochiából Kr. u. 4. századból, kit Libanius említ egy szónokatában (or. 1, 71. 72. l.).

H. I.