TARTALOMZ

Ziaelas

nem Zelas, Zeilas vagy Zielas (ZhlaV, ZhilaV, ZihlaV), mint a kéziratokban olvasható, egy érmen ugyanis BASILEWS ZIAHLA (Droysen, Gesch. des Hellenism. 3, 1132) áll. I. Nicomedes bithyniai királynak első házasságából született fia, kit atyja mostoha anyjának ármánykodásai folytán az uralomtól megfosztott mostohatestvére Tipoetes (vagy Zipoetes) érdekében. Atyja halála után azonban Armeniából, hová előbb menekült volt, visszatérvén, megszerezte magának a trónt, s a gallusokkal szövetkezve több szerencsés háborút viselt, mignem ezek értesülvén, hogy ellenük árulást tervez, 236-ban Kr. e. meggyilkolták. Utóda fia I. Prusias lett.

SZI. GY.