TARTALOMZ

Zoilus

ZwiloV, görög sophista, Isocrates kortársa, kit Heraclitus mythographus (Alleg. Hom. c. 14) születéshelyéről, a thraciai Amphipolisról Qrakikon andrapodon-nak nevez. Suidas a következő czím alatt idézi munkáit: kata thVOmhrou poihsewV logoi J.’ Hirnevét a homerusi költemények vakmerő gáncsolásának köszönhette, innen mellékneve is: ‘Omhromatstix. Friedländer, De Zoilo alisque Homeri obrectatoribus, Königsberg 1895.

GY. GY.