TARTALOMZ

Zonaras

Ioannes, ’IwannhV o ZwnaraV, görög krónikás a 11-ik és 12-ik század határán; magas állásokat foglalt el Constantinopolisban, később visszavonult a szerzetesi életbe, s ekkor írta epitomh istoriwn czímű, a teremtésről 1118-ig terjedő világkrónikáját. E munka kiválóságát az képezi, hogy ma már elveszett, értékes forrásművek felhasználásán alapul; különösen ennek köszönhetjük Dio Cassius rwmaikh istoria-jának bővebb ismeretét, a mennyiben t. i. Z. a római történetet Dio Cassius szerint adja, így kárpótlást nyújt a rwmaikh istoria k. b. 21 első, elveszett könyveiért. Irt egyházi iratokat is. Az epitomh ed. princepse Wolftól (Basiliae, 1557), később kiadta L. Dindorf (Teubner, 1868–1875, 6 kötetben). V. ö. Krumbacher, Gesch. der byz. Litt. (2-ik kiadás, 1897) 374–376. ll.

P. V.