TARTALOMZ

Zophorus

zwjoroV, zwojoroV, képszék, fríz; a görög és római templom gerendázatának az a része, mely az architrav (alsó gerenda) és a geison (főpárkány) között fekszik, az az a felső gerenda, epistylium; a zophorus nevet domborműves díszítéséről nyerte, mely azt gyakran borítja. A dór teplomnak hármas rovatok (triglugoV) és gerendaközök (metoph) szabályos váltakozásából álló, frízén rendes a metopéknak reliefdísze (pl. 191. 194. 730. 731 stb. ábrák). Az ion (és corinthusi) stilusban épülttemplomok fríze vagy sima, dísztelen (drigkoV, pl. 196. á.), vagy domborművekkel díszített (zwjoroV = alakvivő, képezzék, pl. 203. 659. 660. 656. 773 stb. ábrák). Apollo didymaeus miletusi templomának számadásaiban (Rev. de phil. 1898, 49. l.) a fríznek rendes elnevezése (zwjoroV) helyett a kosmojoroV nevet olvassuk; ez az elnevezés jobbára illik az ion frízre azon esetekben, mikor azt a rendes figuralis domborművek helyett levél- és virág-ékítményes reliefek borítják. V. ö. Columna, 442–3. Vitr. 3, 5, 10.

L. N.