TARTALOMA

Assessor

olyan szakértő, a kit igazságszolgáltató hatóságok (consulok, praetorok, helytartók), sőt birák is az ő bizalmi férfiakból álló magántanácsuk (consilium) körébe vontak, hogy fontosabb határozatok előtt tanácsát meghallgassák. Cic. de or. 1, 37. Verr. 2, 29. Quinct. 1. 2. 6. Rosc. com. 1. Maguk a császárok, mint Tiberius (Tac. ann. 1, 75. Suet. Tib. 33), szívesen működtek e minőségben a praetorok mellett. A császárkori állandó államtanácsra nézve l. Consistorium.

CS. JÓ.