Borbándi
GyulaA MAGYAR
EMIGRÁCIÓ
ÉLETRAJZA


1945-1985
© Borbándi Gyula 1985


Az elektronikus kiadás
az Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem (Bern)
1985-ös kiadása alapján készült
az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtára és
a hágai Mikes International Kiadó közreműködésében
az ISZT támogatásával
2006-ban

ISBN 90-8501-068-3

A {XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik
TARTALOM

A kiadó előszava
Publisher's preface
Borbándi Gyula
Előszó

I. Negyvenöt
1. Előzmények és kezdetek
2. A negyvenötös politikai színkép
3. Az altöttingi országgyűlés
4. A negyvenötösök intézményrendszere
5. Kivándorlás

II. Negyvenhét
1. A demokrácia bukása, demokrata politikusok emigrálása
2. A Magyar Nemzeti Bizottmány megalakulása
3. Szabad Európa Bizottság és Szabad Európa Rádió
4. Pártok az emigrációban
5. Diplomaták
6. Az emigráns sajtóhálózat kiépülése
7. Száműzött írók
8. A nemzetközi háttér
9. Nemzeti emigráció
10. Viták, ügyek, botrányok
11. Az emigrációs központok megszilárdulása

III. Ötvenhat
1. Az olvadás és az emigráció
2. Mi a teendő?
3. Az előre nem látott forradalom
4. A harmadik hullám
5. Viták a forradalom tanulságairól
6. A Magyar Forradalmi Tanács
7. A Magyar Bizottság
8. A "magyar kérdés"
9. Ötvenhatos szervezetek
10. Régi és új emigráció

IV. Hatvanhárom
1. A magyarországi változások
2. Az emigráns magatartás átalakulása
3. Vallási és egyházi intézmények
4. Értelmiségi körök és találkozók
5. Irodalom és irodalmi sajtó
6. Emigráns politika

V. Hetvenöt
1. Helsinki
2. A korona
3. Az emigráció hivatása
4. Politikai érdekvédelem
5. Magyar-magyar kapcsolatok
6. Politikai emigráció és szellemi diaszpóra

Névmutató
Tárgymutató
JegyzetekKiadó
"Stichting MIKES INTERNATIONAL" alapítvány, Hága, Hollandia.
Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240
Cégbejegyzés: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag
Terjesztés
A könyv PDF változata a következő Internet-címről tölthető le:
http://www.federatio.org/mikes_bibl.html
Aki az email-levelezési listánkon kíván szerepelni, kérjük küldjön egy emailt a következő címre:
mikes_int@federatio.org
A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát.
Adományokat szívesen fogadunk.
Cím
A szerkesztőség, illetve a kiadó elérhető a következő címeken:
Email: mikes_int@federatio.org
Levelezési cím: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia

Publisher
Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland.
Account: Postbank rek.nr. 7528240
Registered: Stichtingenregister: S 41158447 Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag
Distribution
The book in PDF format can be downloaded from the following Internet-address:
http://www.federatio.org/mikes_bibl.html
If you wish to subscribe to the email mailing list, please send an email to the following address:
mikes_int@federatio.org
The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts.
Address
The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses:
Email: mikes_int@federatio.org
Postal address: P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland

ISSN 1570-0070

ISBN 90-8501-068-3

NUR 686


© Mikes International 2001-2006, Borbándi Gyula 1966-2006, All Rights Reserved
Előre