Kezdőlap

Aachs Mihály ifjabb,

iskolaigazgató, szül. 1672. febr. 28. Győrött, az előbbinek fia; akadémiai pályáját Vittenbergában, Tübingában és Strassburgban végezte. Hazájába visszatérvén, iskolaigazgatóvá választatott Győrött; azután hasonló minőségben Bártfán működött; végül mint tábori pap a magyar katonaságnál szolgált. Meghalt 1711. febr. 2. Bártfán.

Munkái:

1. Dissertatio de conditore amplitudine et fatis Ninives, quam in academia Argentoratensi... in solenni congressu propugnabit. Argentorati, 1699.

2. Exercitatio historico-theologica de Catechumenis. Argentorati, 1700.

3. E siralom földén mennyei haza felé óhajtozó hivek Istenre való magok bizása. Rozsnyó, 1708. (Halotti beszéd telekesi Török Bálintnak István fia fölött).

4. Magyar Theologia, avagy az igaz és idvességes hitről való keresztényi tudomány... König Frigyes János szerint. (Bártfa), 1709.

5. Novum Pentecostale per quod Ecclesiae Dei Spiritus Sancti dona ordinarie effunduntur. Bartphae, (1709.)

6. Theses Miscellaneae in examine autumnali ventilandae. (Bartphae, 1709.)

7. Aestivus praelectionum catalogus restaurati et pristino nitori restituti gymnasii plagulis daubus in folio edetus. (Bártfa, év n., e müvecskét Klein, Nachrichten cz. müvében II. 8-14. l. egész terjedelmében lenyomatta.)

Végre 8. Gerhardus János Szentséges elmélkedések cz. müvét Zólyomi Boldizsár által, fordítva, újra kinyomatta Bártfán javított kiadásban 1710-ben. (Azután megjelent u. o. 1720. és Szeben, 1745.)

Atyjának föntebb jelzett munkáit is kiadta. Nevét szintén Aáchs- és Ácsnak is irta.

Czvittinger Specimen, 15.

Horányi, Memoria 76. és Nova Memoria. 3.

Klein, Nachrichten. II. 5.

Egyetemes M. Encyclopaedia, IV. 704.

Oettinger, Moniteur des Dates 1. livr.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. és II.