Kezdőlap

Abats János (hunyadi),

gerendi ref. pap és 1773-tól a nagy-enyedi kerület seniora; 1734-35-ban Franekerában tanult.

A reformátusoknak 1774-ben Kolozsvárt tartott zsinatján beszédet tartott, mely megjelent ily czímmel: Az Istennek elrendeléséről és a szentek választatásáról való tanitás. Kolozsvár, 1775.

Benkő, Transilvania. II. 52.

Bászthy, Magyarok Emléke. I.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia. I. (Kőváry László.)

Szathmáry, Bethlen-főtanoda története. 276.

Tört. Tár 1887. 202.

Petrik Bibliographiája.