Kezdőlap

Adami Mihály,

ág. ev. lelkész, szül. Medgyesen, Erdélyben; theologiai tanulmányait Lipcsében végezte 1690-ben. Visszajövén hazájába, a papi pályán előbb mint segéd működött, azután Szeretfalvára hívták meg lelkésznek. 1703. jan. 1. Kis-Toronyba ment, hol 1710-ig működött. Ekkor Kis-Selyken lett ev. lelkész, hol 1716-ban meghalt.

Munkája: Dissertatio philologico-philosophico-theologica de potentia Dei. Lipsiae, 1690.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Magy. Könyv-Szemle, 1882. 97. l.

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 464.