Kezdőlap

Ágoston,

kath. lelkész.

Munkája: Szivek kincse, avagy a Krisztus szenvedésén fohászkodásokkal teljes könyvecske. Kassa. 1737.