Kezdőlap

Ágoston Péter,

jezsuita hitszónok, sz. 1616. aug. 11. Szent-Léleken, Erdélyben; Pozsonyban 1683-ban lépett a jezsuiták közé. Élete nagyobb részét Nagy-Szombatban töltötte mint hitszónok, tanár és sz. Adalbertről nevezett nevelő-intézet igazgatója. Több ízben előljáróskodott Erdélyben és Pécsett. Az evangelium hirdetésében, mint missionarius, 26 évig buzgólkodván, több ízben megfordult a török hódoltság területén és ott tömlöczöt és kínzást is szenvedett. Meghalt 1689 ápr. 23. Nagy-Szombatban.

Munkái:

1. Lelki patika. Lőcse. 1669.

2. Szivek kincse. Nagy-Szombat, 1671. (Ujra nyomatott 1685-ben a csiki klastromban névtelenűl és Kassán 1737.)

3. Mirrha-szedő szarándok. Nagy-Szombat, 1672.

4. Mennyei dicsőség (Bellarmin bíbornok után fordítva) u. ott. 1674.

5. Mennyei követek. U. ott, 1691.

Több munkája kéziratban maradt.

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Hist. Crit. XXXVI. 713.

Fejér, Hist. Acad. Scient. Pazman. 28.

Pauer, Az egyházi rend érdemei 436.

Stoeger, Scriptores.

M. Könyv-Szemle III. 316. VI. 231.

Szabó K., Régi M. Könyvtár I.