Kezdőlap

Ajtai K(ovács) Sándor,

orvostudor, a budapesti egyetemen a törvényszéki orvostan ny. r. tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igazgatója. Ajtai K. Albert nyomdatulajdonos testvéröcscse, szül. 1845. márcz. 23. Kolozsvárt polgári szülőktől; középiskoláit szülővárosában végezve 1864-ben a budapesti egyetemre ment az orvosi pályára később Arányi Lajos egyetemi tanár assistense lett és 1869-ben orvostudorrá avattatott. A budapesti egyetemen 1870. nov. óta tanársegéd volt és a kórboncztant adta elő; 1873. márcz. Kolozsvárra nevezték ki ny. rendk. tanárnak az általános kór- és gyógyszertanra; 1874/5-től fogva a törvényszéki orvostant és orvosi rendészetet tanította; ezenkívül az ottani államorvostani intézet igazgatója volt. Később rendes tanár lett és 1881/2-re a kolozsvári egyetem rectorává választották. 1882. végén a budapesti egyetemhez helyezték át.

Orvosi s közegészségügyi czikkei megjelentek az Orvosi Hetilapban (1872-ben és 1878 óta.) Az egyetemen tartott beszédei olvashatók az Acta Reg. Scient. Univers. Claudiopol. 1877-78, 1881-82. és 1882-83. folyamaiban; nevezetesen tanév-megnyitó és bezáró rectori beszédei és Az állam-orvostan tanításáról és tanulásáról 1877. decz. 20. tartott beszéde.

Munkái:

1. Beitrag zur Kenntniss der Geschmacksorgane. Strassburg, 1872. (Különnyomat az «Archiv für Mikrosk. Anatomie»-ból.)

2. Az egyetem története 1881-82. Visszatekintéssel az 1872-1882. első decenniumra. Kolozsvár, 1883. (Rectori székéről lelépő beszéd.)

Felsmann, Fő- és Középtanodák Névkönyve.

Szinnyei Repertoriuma. Term. és Mathem.

Oláh Gyula, Közegészs. Statisztikája 168.

Daday, Magyar Állattan.

Orvosi Hetilap 1870, 1873-74, 1881. 1883.

A budapesti k. m. Tud. Egyetem Almanachjai.