Kezdőlap

Akin Károly,

bölcselettudor, a m. t. akadémia lev. tagja, szül. 1830 körül Budapesten. 1867-ben és néhány évvel azután a fővárosban tartózkodott, melynek V. kerületében mint képviselőjelölt is föllépett, de nem nyert többséget. 1868. márcz. 18. a m. t. akadémia levelező tagjai sorába választotta. A 70-es években eltávozott az országból s azóta Bécsben tartózkodik.

Természettani értekezései 1862 óta a londoni, bécsi s németországi folyóiratokban jelentek meg. Egy czikke van a Term. Társ Közlönyében (1866); 1867-68-ban a m. tud. akadémiában is tartott felolvasásokat. Az electricitás eredetéről cz. értekezése megjelent a Budapesti Szemlében (1867.)

Munkái:

1. A gázok összenyomhatóságáról. Pest. 1867. (Értek. a term. tud. kör. I. 6. sz.)

2. Faraday MihályU. ott, 1868. (Értek a term. t. kör. I. 10. sz.)

3. Ideen zur Reform des höheren Unterrichtswesens. Denkschrift gerichtet an den kön. ungar. Minister für Cultus und Unterricht. Pesth, 1868.

4. Verités politiques concernant la Hongrie. Pest, 1869.

5. A magyar bank szervezéséről. 1872. nov. 27-ikén a baloldali körben tartott beszéde. Budapest, 1873.

Századok 1865. 263.

Szinnyei Repertoriuma és Könyvészete.