Kezdőlap

Alauda József,

családi nevén Lerch, lőcsei származású. Tanult külföldön és hazájába visszatérvén, előbb a lőcsei iskolában conrector és Thököly István és Zsigmond fiatal grófok nevelője volt, majd később városi tanácsos és biró lett.

Több alkalmi latin verset irt, melyek közül egy pár a Klein munkájában le van nyomtatva.

Munkája: In solemnitatem nuptiarum... Leutschoviae, 1653. (Horváth Márknak máriássi Zsófiával történt egybekelésére irt versek.)

Klein, Nachrichten I. 499.

Szabó K., Régi M. Könyvtár II. 217.

Horányi és Garády (M. T. Értek. II. 245. l.) hibásan irják nevét Aluda-nak.