Kezdőlap

Albrich János,

gymn. tanár, született 1663. szept. 7., fia volt A. Mártonnak, a rozsnyói ág. ev. lelkésznek; 1681. febr. 9. felvétetett a vittenbergai egyetem tanulói közé s ott a tudományoknak élt 1685-ig; ugyanott a bölcselet- és széptudományok mestere lett 1683. ápr. 23. Meghalt 1690. nov. 14. mint a brassói gymnasium lectora.

Munkái:

1. Undae lustrales in infelici Mercurio. Wittebergae. 1682.

2. Disputatio theol. ex Augustanae confessionis methodica repetitione, de confessione. U. ott, 1683.

3. Disputatio ex theologia naturali de nomine dei. U. ott, 1684.

4. J. N. J. Dissertatio pneumatica de spiritu in communi. U. ott, 1684.

5. Primorum N. T. fidelium ante publicum Christi praeconium s. Diss. de mysterio SS. Trinitatis. U. ott, 1685.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon.