Kezdőlap

Alesi Dénes, máskép Kolosvári Alesius,

Szapolyai János király udvari papja, szül. 1525. ápr. 12. Brassóban, előbb a luther. evang. vallást tartó, majd a ref. felekezethez álló férfiú. 1563-ig Dávid Ferenc előtt ő volt János király udvari papja, később szász-fenesi lelkész és superintendens. Gyülekezete számára irásba foglalta az egyházi igazgatást illető rendszabályokat, melyeket Báthory Kristóf és Zsigmond, valamint az utánok következő erdélyi fejedelmek megerősítettek. Horányi szerint ezen rendszabályok 1572-ben nyomattak ki 4-rét 20 részből álló kötetben. Meghalt 1577-ben.

Bod Péter. M. Athenas és Smyrnai szent Polykarpus.

Horányi, Nova Memoria.

Benkő, Transsilvania II. 130.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon.

Keresztény Magvető 1879. (Jakab Elek.)