Kezdőlap

Alexander a S. Joanne de Cruce,

karmelita szerzetes, szül. 1720-ban Karánsebesen; a bölcseleti tudományokat Nagy-Szombatban tanulta. 1739-ben Münchenben pappá szenteltetvén, a hittant és egyházjogot tanította. Megfordult Rómában és mint a szerzet vizsgálatára kiküldött generalis titkára, beutazta Olasz-, Német- és más országokat. Visszatérvén Münchenbe, az augsburgi kerület priorja és a szerzet tanácsának tagja lett. Meghalt 1794 jan. 20.

Munkája: Ad Claudii Fleury Historiam Ecclesiasticam Introductio seu historia Veteris et Novi Testamenti. 5 vol. Aug. Vindelicorum, 1788-89.

Ezenkivül Fleury Historia Ecclesiastica-ját latinra fordította és folytatta 70 kötetben 1414-1766-ig. Megjelent u. ott, 1767-94.

Katona, Historia Critica XLI. 553.

Fejér, Historia Acad. Pazman. 79.