Kezdőlap

Alsted János Henrik,

gyulafehérvári tanár, szül. 1558-ban Herborn közelében Ballersbachban, hol atyja lelkész volt; iskoláit Herbornban végezte; itt nyerte első alkalmazását is mint főtanító a paedagogiumban 1608-ban; ugyanitt lett előbb rendkivüli, majd rendes bölcselettanár (1610., 1615.). A hires dordrechti zsinaton, mint a wetteraui grófok meghatalmazottja volt jelen. Innen visszatérve Piscator halálával (valószinűleg a mi Piscatorunk atyjáéval) a theologiát vette át, melyet tanított mindaddig, mig végre Bethlen Gábor meghivására Gyulafehérvárra jött 1629-ben, hol mint az iskolának éltető szelleme tanított egész halálaig, mely 1638. nov. 8. következett be.

Munkái:

1. Flores theologici. Basiliae, 1608.

2. Theatrum scholasticum. Herborn, 1610. és 1620.

3. Lexicon theologicum. Hanoviae. 1612. 1620., 1626. és 1634.

4. Theologia naturalis. Francofurti. 1615. és Hanovera. 1622.

5. Praecognita theologica Francofurti. 1615.

6. Cursus philosophici encyclopaedia libri XXVII. Herbornae, 1620.

7. Theologia casuum exhibens anatomen conscientiae et scholam tentationum. Hanoviae, 1621.

8. Thesaurus artis memorativae. Francofurti, 1621.

9. Thesaurus chronologiae. Herbornae, 1624., 1628., 1637.

10. Encyclopaedia biblica. Francofurti, 1625.

11. Logica theologica. U. ott, 1625.

12. Paratitla theologica. U. ott. 1626.

13. Dissertationes per universam theologiam U. ott, 1626.

14. Quaestiones theologicae. U. ott, 1628.

15. Theologia polemica. Hanoviae, 1627.

16. Regulae theologicae. Francofurti, 1627.

17. Summa casuum conscientiae. U. ott, 1628.

18. Encyclopaedia (philosophiae) septem tomis distincta. Herbornae, 1630. és Lugd. Batav. 1640.

19. Tractatus de manducatione spirituali etc. contra cardinalem Bellarminum. Genevae, 1630.

20. Disputatio theol. de Deo. Albae Juliae, 1630.

21. Adnotationes in Pentateuchum et septem epistolas catholicas. Herbornae, 1631.

22. Pleias apostolica id est septem epistolae canonicae. U. ott, 1631.

23. Turris David, de quo pendent mille clypei. Hanoviae, 1634.

24. Rudimenta linguae graecae. Albae Juliae, 1634.

25. Rudimenta linguae latinae U. ott, 1634., 1635., 1640. (Ed. 10. Lautsoviae, 1667. és U. ott. 1701. Claudiopoli, 1722. Coronae, 1726., 1822. Ed. 7. U. ott 1733. Debreczeni, 1756., 1780. Posonii, 1771., 1782., 1797. Vacii. 1782.)

26. Prodromus religionis triumphantis in quo methodice reperiuntur et breviter examinántur libri sex de vera religione. Albae Juliae, 1635.

27. Rudimenta linguae hebraicae et chaldeicae. U. ott, 1635.

28. Latium in nuce. Id est Rudimenta lexici latini. U. ott, 1635. (Ed. 2. auctior. U. ott, 1648.)

29. Grammatica latina in usum scholae Albensis. U. ott, 1635. (Ed. 2. U. ott, 1642.)

Kemény József, gróf, Tört. és Irod. Kalászatok. 179.

Szabó K., Régi M. Könyvtár. II.

Szabad Egyház 1887. 12. 1888. 1. sz.

Tört. Tár 1889.

Petrik Bibliogr.

Ungarische Revue 1889. 628. l.