Kezdőlap

Altenburger Gusztáv,

fővárosi hivatalnok, szül. 1841. ápril. 6. Pesten.

Kiválólag a magyarországi czímertannal foglalkozik; idevágó czikkeket irt a Századokba (1872), P. Lloydba (1875. 221. sz.), Független Hirlapba (1879. 184. 185. sz.) és az Ország-Világba (1883.)

Munkái:

1. A magyar szent korona és koronázási jelvények. Pest, 1867.

2. A Magyar szent korona alá hajdan tartozott és jelenleg tartozó részeknek, megyék és nagyobb városoknak czimerei. U. ott, 1867.

3. Magyarország czimertára. Bpest, 1885. Hét füzet. (Rumboldt B. czimerfestővel együtt adták ki; a szöveget Tagányi Károly irta hozzá. A mű befejezetlen.)

M. Könyvészet 1881.

Catalogus Bibl. Joan. Card. Simor. 29. és önéletr. adatok.