Kezdőlap

Ambrózy (Ambrosi) András,

ág. ev. lelkész és tót egyházi énekköltő, szül. Alsó-Kubinban, Árvamegyében; Lestinán, Késmárkon és Pozsonyban tanult; azután a Zay grófoknál volt udvari lelkész Podluzsányban 1745-től; onnan Nyitra-Zerdahelyre és 1759-ben Nagy-Palugyára hívták meg, hol 1770-ben meghalt.

A Tranowsky-féle Citharát és más énekes könyveket gyarapította verseivel.

Munkája: Auxilio altissimi! Pozsony, 1758.

Schafarik, Geschichte der slav. Sprache u. Literatur 386.

Fabó, Monumenta I.

Petrik Bibliogr.