Kezdőlap

Ambrózy (Ambrosius) Sámuel,

ág. ev. prédikátor, szül. 1748. márcz. 22. Szielniczén, Liptómegyében; tanult Pozsonyban és 1782-ben Jenában, honnét visszatérvén Nagyfaluban, Árvamegyében volt lelkész, utóbb Radványban, 1796-ban Selmeczen lett prédikátor; ez utóbbi helyen leány- és finevelőintézetet alapított. Tagja volt a jenai mineralogiai társaságnak. Meghalt 1806. febr. 13. Selmeczen.

Munkái:

1. Die Gotteshäuser der Christen als die vortefflichste Anstalt zur Bildung, Veredlung und Beglückung das Menschengeschlechts Schemnitz, 1796. (A selmeczi ág. ev. templom fölszentelésekor mondott beszéd.)

2. Wie muss die Kirchengemeinde und ihr Lehramt beschaffen sein, wenn der Religions-Unterricht beide beglücken soll? U. ott. 1804. (Beköszöntő prédikátori beszéd.)

3. Ankündigung einer neuen und doppelten Erziéhungsanstalt. U. ott, 1804.

4. Zweiter Bericht von der neuen und doppelten Erziehungsanstalt in Schemnitz. U. ott, 1805.

Még pozsonyi tanuló korában jelent meg tőle két latin üdvözlő versezet Sztrecskó János iskolaigazgató tiszteletére 1780 és 1782-ben. Továbbá évnegyedes folyóiratot alapitott és szerkesztett ily czimmel: Novi ecclesiastico-scholastici Annales Evangelicorum august. et helvet. confessionis in Austriaca monarchia, melyből Selmeczen Schultzer Jánosnál 1793-1803-ig összesen 9 kötet jelent meg.

Horányi, Nova Memoria 759.

Schedius Zeitschrift V. 381. VI. 120.

Allg. Literatur-Zeitung 1806. Intelligenzblatt No. 51.

Haan, Jena Hung. 94.

Ersch u. Gruber, Allg. Encycl. III. 339. (Rumy.)

Egyet. M. Encycl. II. 1098. 1101.

Wurzbach, Biogr. Lex. XXII.

Kazinczy, M. Pantheon. (Nemz. Könyvtár. XXXV.)

St. Pohlady 1888. 41. l.

Petrik Bibliogr.