Kezdőlap

Andrád Sámuel (barátosi),

orvostudor, szül. 1751-ben Háromszék Ikefalva községben, hol atyja A. Elek ref. lelkész volt; Enyeden és Kolozsvárt tanult, az orvosi tudományt Bécsben hallgatta s mint gyakorló orvos ott telepedett le, de előbb gyalog beutazta Németországot. 1786-ban szélhüdés érte, ezen betegségéből teljesen soha föl nem épülvén, visszavonult hazájába, Erdélybe. Meghalt 1807. aug. 31. Sepsi-Szent-Györgyön.

Legelső költői dolgozata latin vers volt, melyet Stoll Miksa, a bécsi orvostanár emlékezetére irt; a M. Kurir 1787. 42. sz.-ban jelent meg és külön is. Nehány verse található a M. Musában (1787-89.) Állj fel sánta músám Horvát kocsijára cz. verses ajánlása Horváth Ádám Hunniása (1787) mellett olvasható. Irt még több alkalmi s más verset, melyekről, valamint többi műveiről bőven megemlékezik Jakab Elek idézett tanulmányában.

Munkái:

1. Elogium sepulcrale, tumulo Maximiliani Stoll inscriptum, carminum paribus centum. Viennae, 1787. (A. S. jegygyel.)

2. Quaedam epistola ad Pub. Ovidii Nasonis cineres. U. ott, 1789. (Névtelenűl.)

3. Elmés és mulatságos anekdoták. 2. kötet. U. ott. 1789-90.

4. A magyar Democritus életének délig való része. U. ott, 1791.

5. A magyar szóllásnak módjáról. U. ott, 1791.

6. A magyar irás-módról. Némely jegyzéseim az ABC rendje szerint. U. ott, 1791. (A. S. jegygyel.)

7. Meine Cornucopie das ist: Sammlung vielerley nützlicher und unterhaltender Kleinigkeiten. 2 rész. U. ott, 1792-93.

8. Legelső virágos kert. U. ott, 1793.

Még pár apróságot sorol fel tőle a M. Hirmondó az év és hely megnevezése nélkül, melyek szintén önállóan jelentek meg, u. m. Kérdő és felelő játszó kártyák. Philitéhez való válaszom.

A m. nemzeti múzeum bir tőle három csekély terjedelmű müvecskét kéziratban.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. III. Tom. IV. p. 472. 504.

M. Hirmondó 1792. II. 644.

Bécsi M. Merkurius 1793. I. 17. 20. II. 66. sz.

Sándor István Könyvesháza 177. 179. 199. 252.

Schedius, Verzeichniss 5.

Básthy, Magyarok Emléke.

Nagy Iván, Magyarország Családai I. 34.

Budapesti Szemle VI. (1859) 40.

Figyelő. X. XIV. XVIII. (A. S. mint iró és forditó és Még néhány adat A. S.-ról. Halála éve és napja. Jakab Elektől.)

P. Napló 1883. 243. sz.

Beöthy Zsolt, Szépprózai Elbeszélés II.

Petrik Bibliogr.