Kezdőlap

Andrássy István (csikszentkirályi és krasznahorkai báró),

A. Miklós, gömörmegyei főispánnak, ki a báróságot nyerte, fia. A. István gr. volt a betleri kastély építője s ezen ágnak alapítója.

Rákóczy Zsigmond erdélyi fejedelem (megh. 1652.) könyveinek jegyzékében emlittetik következő munkája: Stephani Andrássy triplex Philosophia, mely azonban elveszett; már a Zeitschrift von u. für Ungern (II. 313.) tett róla kérdést, de eddig nem került elő.

Básthy, Magyarok emléke.

Nagy Iván, Magyarország Családai I. 37.