Kezdőlap

Andrássy István,

székesegyházi apátkanonok és a Batthyányi-intézet igazgatója, szül. 1802. nov. 25. Lövétén, Udvarhely megyében; tanulmányait az udvarhelyi r. kath. főgymnasiumban és a fehérvári papnevelő-intézetben végezte. 1827. szept. 10. áldozó pappá szenteltetett. Az egyházi pályán előbb mint tanár működött és a gy.-fejérvári lyceumban a lelkipásztorság és nevelés tudomány tanára volt. 1848-49-ben Budán és Bécsben a csillagászati tanulmányoknak szentelte minden idejét; honnan visszatérvén, mint a Batthányi intézet igazgatója újra elfoglalta tanári székét. 1851-ben csillagász-kanonokká, 1860-ban őr-kanonokká és 1866-ban gyerőmonostori cz. apáttá neveztetett ki. Meghalt 1890. jan. 5. Gyulafejérvárt.

Munkái:

1. Keresztény tudomány. Kolozsvár, 1845.

2. Néhány szó egy fiatal barátomhoz. Gyulafehérvár.

Pauer, Az Egyházi Rend Érdemei 471.

Egyet. M. Encycl. III.

Schematismus Cleri Dioec. Transsylv. 1882.

Religio. 1890. I. 6. sz.

Gyulafehérvár 1890. 2. sz.