Kezdőlap

Andrássy József (egyházpakai),

kir. tanácsos, Esztergom megye követe, utóbb helytartója, szül. 1806. febr. 9. Hatvanban, Heves-megyében.Meghalt 1852. jan. 9. Füssön.

Munkái:

1. Dissertatio inaug. juridico-politica de principio scientiarum politico-cameralium... Pestini, 1830.

2. A m. kir. udvari cancelláriához titoknokká való kineveztetésekor 1836. pünkösd hava 31-én a megye közgyülésén tartott beszéde. Esztergom, 1836.

A következő két alkalmi versezet is neki tulajdonítható:

3. Honni szeretetből származott szerencséző versek... báró Majthényi László Bars megye alispánjának... Nagyszombat, 1835.

4. Örömdal, melylyel... Vietoris József Nyitra vármegye alispánja, midőn nagy neve ünnepét szentelné, megtiszteltetett. Nyitra, 1841.

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 16.

Perger, Esztergom Iróinak Koszorúja.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.