Kezdőlap

Antal Géza (magyar-dellői),

orvos-sebésztudor, szülészmester és műtő, rendk. tanár a bpesti egyetemen. a m. tud. akadémia lev. tagja s rókuskórházi osztályos főorvos, született 1846-ban Nagy-Enyeden, hol atyja A. László a Bethlen-collegium kórházának orvosa volt. Géza a marosvásárhelyi főgymnasiumban végezte tanulmányait, mire 1865-ben Bécsbe ment az orvosi egyetemre, de egy év mulva Budapestre jött és itt folytatta az orvosi tanfolyamot. 1870. nov. lett orvostudor; 1871-ben a sebésztudori és szülészmesteri oklevelet is megszerezte; 1873-ban kapta meg a műtői oklevelet. Ez év máj. havában a budapesti egyetem sebészeti kórodáján mint tanársegéd nyert alkalmazást, mely állástól 1877. végén vált meg. 1876. szept. 21. magántanár lett; 1883. ápr. ny. rendk. tanári czimet és jelleget nyert. 1884-ben a Rókuskórház fiókosztályának rendelő orvosa lett; 1888. jul. a Rókus-kórház főorvosává neveztetett ki. A m. tud. akadémia 1889. máj. 3. választotta lev. tagjává. Meghalt 1889. decz. 20. Budapesten..

Kisebb közleményei megjelentek az Orvosi Hetilapban (1874-től fogva), Természettudományi Közlönyben (1873), a m. t. akadémia mathem. és term. Értesitőjében (1888). Állandó munkatársa volt a Centralblatt für Chirurgie, az Allg. Med. Centralzeitung és a Wiener Med. Wochenschrift cz. szaklapoknak.

Munkái:

1. Kovács József tanár sebészi kórodája a budapesti kir. magyar egyetemen 1871/2-1873/4. tanévekben. Bpest, 1876. (Réczey Imrével.)

2. Az elvérzésről. Bpest, 1883. (Term. Előadások 37. füzet.)

3. Hugyszervi bántalmaknak sebészi kór- és gyógytana. U. ott, 1888. (Ism. Orvosi Hetilap Ezen munkának bőv. német kiadása: Specielle chirurgische Pathologie u. Therapie der Harnröhre. Stuttgart, 1888.)

Szerkesztője s kiadótulajdonosa volt az Orvosi Hetilapnak 1889. jan. 6-tól haláláig.

Szinnyei Repertoriuma. Term.

M. Könyvészet 1876. 1883.

Acta Univers. Budapest. 1879. 23. 1883. 35. 1885. 45.

M. Tud. Akadémia Értesítője 1889.

Orvosi Hetilap 1873-89.

Oláh Gyula, Közeg. Statisztikája 83.

Pesti Napló 1889. 350. sz.

Nemzet 1889. 350. sz.

Vasárn. Ujság 1890. 4. sz. arczk. és gyászjelentés.