Kezdőlap

Antal Mihály,

a m. tud. akadémia lev. tagja s a nemzeti casino könyvtárnoka, szül. 1793. körűl Jász-Ladányon, hol atyja község-jegyző volt; az egri papnevelő intézetben végezte a bölcseleti tudományokat 1811 körül. Letevén papi öltönyét, Pestre jött és itt az orvosi tudományokat hallgatta, utóbb a jogra ment át és ennek bevégeztével több úri háznál nevelősködött. 1830-ban Pesten telepedett le s a tudományoknak élt. A m. tud. akadémia kézi (zseb)-szótárának szerkesztésénél (1832-37-ben) közreműködött és 1833. nov. 15. lev. tagja lett. Kevéssel azután a nemzeti casino könyvtárnokává választatott s az maradt haláláig, mely 1850. jun. 20. következett be Pesten. 1852. máj. 15. Toldy tartott fölötte emlékbeszédet az akadémiában.

Értekezése: Gondolatok honni magyar nyelvünk terjesztésének némely eszközeiről. (Tud. Gyüjt. 1827. IX. köt.)

Kéziratban maradt: Ritka, új és tájszavak gyűjteménye.

Tud. Gyüjt. 1822. V. XI. 1830. IV.

Szépliter. Ajándék 1824. 128.

Hölgyfutár 1850. 109. sz.

M. Acad. Értesítő 1852. 205.

Toldy F. Munkái V.