Kezdőlap

Antalfi János (csikszentmártoni báró),

hittudor, erdélyi r. kath. püspök, a nagyszombati jezsuita akadémiába járt és ott lett hittudorrá, azután csik-szent-györgyi plébános, 1716-ban károlyfehérvári prépost és 1724-ben püspök. 1727. márcz. 17. alapította Kolozsvárt a jezsuiták nyomdáját. Meghalt 1728. jún. 10. Károlyfehérvárt.

Munkája: Nagydicsőségű Aaron, az az Mgos úr Mártonffy György, erdélyi püspök, kit ezzel az együgyü dicsérettel megtisztelt. Kolozsvár, 1721.

Bárói diplomája (Bécs, 1724. okt. 27.) megvan a n. múzeum levéltárában.

Szentivány Márton, Curiosiora et Selectiora. Dec. III. Pars. I, Catal. XXVI.

Szeredai, Series Episcoporum 226. és Notitia Vet. et. Novi Cap. Eccl. Alb. 200. 201.

Básthy Magyarok Emléke.

M. Könyv-Szemle VI. 13.

Petrik Bibliographiája.