Kezdőlap

Asbóth Gottfried János,

ág. ev. lelkész, szül. 1735. november 10. Sopronban; nagyatyja, szintén János, Tököli Imre udvari prédikátora volt. Tanulmányait Ribini vezérlete alatt, szülőföldön végezte; ugyanezen iskolában 1758-ban a syntaxis tanítására vagyis subrectorságra nevezték ki. 1760-ban bucsút vett hivatalától és Tübingába ment az egyetemre; két évet töltött ott a theologia tanulásában és visszatért szülőföldére, hol 1764-től 1766-ig tanította a rhetorikát mint conrector. Innen Nemes-Csóra hívták meg lelkésznek, mely hivatalát 1783-ig viselte; innen Kőszegre s majd Sopronba ment lelkésznek, de kevéssel azután ott meghalt 1784. máj. 1.

Munkái:

1. Christliche Stand-Rede, welche bei Legung des Grundsteines des neu zu erbauenden Bethauses der Günser Gemeine ist gehalten worden. Oedenburg. 1783.

2. Die erste Predigt bei der glücklichen Eröffnung des freyen Gottesdienstes in der evang. Günser Gemeine im Jahre 1783. U. ott. 1783.