Kezdőlap

Asbóth János,

a keszthelyi Georgicon igazgatója, az előbbeninek fia, szül. 1768. decz. 13. Nemes-Csón, Vas-megyében, 1782. máj. 20. a középiskolai tanfolyamra Sopronba ment; 1788. őszszel pedig Göttingába az egyetemre; itt egy pályakérdés megfejtéseért 25 aranyat nyomó s az angol király képével ellátott emlékéremmel jutalmaztatott. 1791-ben visszatérvén hazájába, mint az értekezésén levő czímből lehet következtetni, előbb Lőcsén volt tanár, 1796-ban pedig Késmárkra hivatott lyceumi tanárnak; hol négy évig működvén, 1801-ben Festetics György gr. Keszthelyre hivta meg a gazdászati tudományok tanárának és a Georgicon igazgatójának; 1806-ban egyúttal a gróf összes uradalomainak igazgatását is viselte, mígnem 1818. márcz. 10. a Ferencz-csatorna társaság által a kincstártól bérbe vett jószágok kormányzatánál első ülnökké, 1820-ban a m. udv. kamara által a bácsmegyei korona-uradalmak kormányzójává nevezetetett ki Zomborban, hol 1823. jún. 19. meghalt. Több tudós társaság választotta tagjává, így a styriai, majd a göttingai 1801. nov. 14., alapításának ünnepén.

Több értekezést írt az Anz. f. Lit. (1799. Bredeczky: Topogr. Taschenbuch és Beiträge cz. gyűjteményes műveibe (1801-1805.), Schedius Zeitschrift-jébe (1803.) és a Musen-Almanach-ba (1808.)

Munkái:

1. Elegie am Tage des Abschieds unsers Lehrers Martin Schwartner. Oedenburg, 1788.

2. Commentatio de interpretatione codicis sacri ad communia omnes libros interpretandi principia revocata. Göttingae, 1791. (A fönt említett aranyéremmel jutalmazott dolgozat.)

3. Ode dem ländlichem Glücke gesungen. (Oedenburg), 1793.

4. Oratio in auspiciis anni scholastici 1801-2 in Georgico Keszthelyiensi dicta. Sopronii, 1801.

5. Oratio, qua novum cursum oeconomicum in Georgico Keszthelyiensi auspicatus est, dicta 2. nov. 1801. U. ott, (1802.)

6. Oratio de fide ruricolarum felicitatis et privatae ac publicae civium fonte in auspiciis lectionum Georgici Keszthelyiensis. Pestini, (1807.)

7. Cantate an die Durchlaucht. Princessin Josephine v. Hohenzollern-Hechingen, Neuvermählte des... Grafen Ladisl. Festetics v. Tolna, Bey Ihrer Ankunft in Keszthely. Veszprém, 1811.

Késmárki tanársága alatt írt természettani s hittani kéziratai a Rumy-féle hagyatékból a m. nemzeti múzeum kézirattárába kerültek.

Horányi, Nova Memoria.

Allg. Liter. Zeitung 1802. Intellig. Nr. 1.

Zeitschrift von u. für Ungern I. 141., 212., 248., 407. II. 102., III. 227., 379.

Wallaszky, Conspectus 397.

Tudom. Gyűjtem. 1823. VIII. 121.

Hazai s Külf. Tudósítások 1823. II. 4.

Gemeinnützige Blätter 1823. 26., 88.

Közhasznu Esmeretek Tára I. 428.

Básthy, Magyarok Emléke I.

Kis János Emlékezései I. 61.

Egyetemes M. Encycl. IV. 988.

Nagy Iván, Magyarország Családai. I. 69. Pótlékkötet 36.

Szinnyei Könyvészete.

Kőszeg és Vidéke 1881. 20. sz. 1884. 6. sz.

Kertbeny és Petrik, Magyarországi Német Könyvészet I. 277., 286., 353.

Petrik Bibliogr.