Kezdőlap

Aszalay Sámuel,

ev. ref. pap, erdélyi származású; az 1714-15. iskolai évben Franekerában theologiát és bölcseletet tanult.

Munkája: Summa theologiae supernaturalis. Franequerae. 1715. (A munkához iskolatársai: Komáromi József, Tunyogi László latin, Csernatonyi József pedig héber költeményt írtak. A munka megjelenési évét Cornides, Horányi s Básthy hibásan teszik 1745-re.)

Cornides, Bibliotheca Hungarica 231.

Horányi, Nova Memoria I. 191.

Básthy, Magyarok emléke.

M. Tört. Tár 1887. 199.