Kezdőlap

Auer János Nándor,

pozsonyi születésű kapitány.

1664-ben a sztambuli héttoronyban irt naplójának eredeti kéziratát Harmath Károly pozsonyi ev. lyceumi tanár ezen tanintézet könyvtárában 1874-ben fölfedezte. E könyvben azonban nem Konstantinápolyban szenvedett fogságáról beszél, hanem a hadjárat előzményeit, a csata lefolyását s fogságba hurczoltatását irja le körülményesen. Konstantinápolyba érkeztével s e város leirásával vége a műnek. Folytatásról sehol sincs benne szó. Ezt eddigelé csak Bél Mátyás és az ő idézete után Hammer-Purgstall használta ki. A. 11 évi fogságának történetét is említi.

Harmath, Pozsonyi ev. lyceumi könyvtár kézirat-gyüjtem. 14.

Századok 1874. 594.