Kezdőlap

Baba Ferencz,

szül. Marosvásárhelyt a XVII. század végén; enyedi tanulása után 1718-22-ig Odera-Frankfurtban látogatta az egyetemet, onnan visszatérvén, előbb Kolozsvárt tartózkodott és tokaji borral kereskedett, de bele vesztett s eladósodott; elméjében megháborodván, Magyarországon bujdokolt és meghalt 1740-ben Pápán.

Munkája: Lelki élet. Az az, az Ur Jézus Krisztusban igaz hit által bé oltatott és ő benne élő embernek lelki állapotjának rövid leirása. Deák nyelven írta idősb Campegius Vitringa, magyar nyelvre fordította M. V. B. F. Francofortum, 1722.

Néhány levelét őrzi a marosvásárhelyi gróf Teleki-féle könyvtár.

Bod Péter, M. Athenas 324.

Sándor István, Magyar Könyvesház 79. 253.

Koncz József szives közlése.