Kezdőlap

Babes Viktor,

orvostudor, a bukaresti egyetem rendes tanára. B. Vincze volt országgyűlési képviselő fia, szül. 1853-ban; a gymnasiumi alsóbb osztályokat Bécsben, a felsőbbeket Budapesten végezte, egyetemi tanulmányait részint Budapesten, részint Bécsben folytatta, utóbbi helyen 1878-ban egyetemes orvostudorrá lett. Ezután a budapesti egyetemen magántanár lett és a magyar kormány által 1883-ban Párisba küldetett, a hol Pasteur intézetében a veszettség orvoslását tanulmányozta; hazájába visszatérvén, rendkivüli tanár lett az egyetemen, de hazáját csakhamar elhagyta s a rumén kormány szolgálatába állott és a bukaresti közkórház egyik osztályának főorvosává s egyetemi rendes tanárrá neveztetett ki.

Czikkeket irt az Orvosi Hetilapba (1877-84. 1887.); a m. orvosok és term. Munkálatai XX. kötetében (1880) jelent meg. Az emberi hashártyában talált férgekről cz. értekezése. A hazai s külföldi szaklapokban 1883-84-ben megjelent czikkeit és értekezéseit, számszerint 24-et fölsorolja az Acta Reg. Scient. Univers. Hung. Budapestiensis 1885. folyama.

Munkája: A bakteriologia rövid tankönyve. Bpest, 1886. (Magyar orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára 52. kötet.)

Daday, M. Állattani Irodalom 48.

Horváth Ignácz M. Könyvészete 1886.