Kezdőlap

Bagosi Márton,

theologiát tanult Franekerában, hol 1696. aug. 28. iratkozott be.

Munkája: Dissertatio theologica de typico Abrahami conjugio. Franequerae, 1697.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchényi. Suppl. II.

Tört. Tár 1886. 799.