Kezdőlap

Baintner Ferencz,

orvostudor, kir. tanácsos, szül. 1805-ben Hradeken, Liptómegyében, hol atyja B. Károly kamarai főorvos volt; a pesti egyetemen végezte tanulmányait és 1830-ban orvostudor lett; ugyanazon évben mint Nógrádmegye másodorvosa Losonczra, 1839-ban mint első tiszti főorvos Balassa-Gyarmatra költözött. 1880-ban a budapesti egyetem a jubiláris díszoklevéllel tisztelte meg, ő felsége pedig kir. tanácsossá nevezte ki. Meghalt 1883. márcz. 1. Balassa-Gyarmaton.

Munkája: Dissertatio inaug. medica de praecipuis basibus vegetabilium salinis. Pestini, 1830.

Bugát és Flór, Magyarországi Orvosrend Névsora 1840.

Rupp, Adatok 155.

Szinnyei Könyvészete 26.

Orvosi Hetilap 1880.

Oláh Gyula, Közegészs. Statistikája 223.

Nógrádi Lapok1883. 9. sz. és gyászjelentés.