Kezdőlap

Bajzáth György András (pészaki báró),

kir. tanácsos és országgyűlési követ, B. János fia, szül. 1791. nov. 29. Tatán, Komárommegyében; középiskoláit 1803-ban Győrött kezdte s 1804-06-ban Veszprémben folytatta; a bölcseleti tanfolyamot a győri lyceumban 1808. végezte; a jogot 1811-ben Pesten hallgatta s az 1812-iki országgyűlésen mint a távol maradt Zichy Miklós gróf küldöttje volt jelen; ugyanazon év szept. havában Fehérmegye tiszt. aljegyzője lett; 1826-ig mint aljegyző, 1828-ig mint főszolgabiró, 1832-ig mint főjegyző, 1836-ig mint másodalispán (1837-ben kir. tanácsos lett) és mint Székesfehérvár városának kir. biztosa működött a megyében, mely őt az 1830. országgyűlésre követéül választotta. 1856. febr. 16. a Gergely-rend közép keresztjét s 1859. jun. 15. osztrák báróságot nyert. Földbirtokos volt Iszka-Szent-Györgyön, Fehérmegyében és mint éremgyűjtő lett ismeretes. Meghalt 1869. ápr. 3. Pesten.

Munkái:

1. Onomasis spect. dno Joanni Bapt. Bajzáth de Pészak... genitori dilectissimo sacra. Veszprimii, 1804.

2. Carmen ill. ac. rev. dno Davidi Zsolnai, electo episcopo Dulmensi... U. ott, 1805.

3. Belső erő a religio: a nevelés alapja. Pest. 1842. (-z-ö- jegy alatt).

4. Mariae sine labe conceptio edicta. U. ott, 1855.

5. Salutatio inter epulas lata ill. ac. rev. dno Emerico Farkas episcopo Alba-Regalensi... U. ott, 1855. (Költemény.)

6. Columna honori et saluti perennibus ill. ac rev. dni Emerici Farkas episcopi... U. ott, 1856. (Költemény.)

7. Ünnepélyes felköszöntés mélt. és ft. Farkas Imre püspök úr... nevenapján. U. ott. 1856.

8. Honoribus ill. ac rev. dni Em. Farkas... Albae-Regiae, 1857. (Költemény.)

9. Veronica. Drama in tribus actibus, ex germanico. Pestini, 1858.

10. Applicatio psalmorum. Davidis in distinctas devotiones. U. ott, 1858.

11. Sertum sacrorum solennium festorum beatissimae V. Mariae almae matris Dei. U. ott, 1865.

12. Hymni et sertum festorum B. Mariae V. Dei matris almae. U. ott, 1865.

13. Quintus Fabius M. verricosus ovicula cunctator. Discussit et recensuit. U. ott, 1866.

Néhány egyházi éneket is szerzett zenére latin szöveggel.

Katholikus Néplap 1865. 47. sz. arczk.

Vasárnapi Ujság 1869. 234. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai, Pótlék-kötet 42.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor. 70.

M. Nemzetségi Zsebkönyve I.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.