Kezdőlap

Balás (Balázs) Frigyes (sipeki),

megyei főjegyző és szerkesztő, szül. 1834. márcz. 6. Rimaszombatban, Gömörmegyében; előbb Pest-Pilis-Solt megyék szolgabirája volt s Budapesten lakott; majd Nagy-Becskerekre költözvén, Torontálmegyének lett szolgabirája, utóbb tiszt. főjegyzője s N.-Becskerek város képviselője az 1875-78. országgyűlésen. Meghalt 1879. jul. 18. Eleméren, Torontálm.

Apróbb munkálatai a következő lapokban jelentek meg: Napkelet (1857, 1860.), Családi kör (1860. 1862.), Hölgyfutár (1862-64.), Nefelejts (1861. 1868.), Magyar Bazár, Pesti Napló, melynek állandó munkatársa s tárczaírója volt, Temesi Lapok, Szegedi Hiradó sat.

Munkái:

1. Utóhangok. Vegyes költemények. Rimaszombat, 1859.

2. Gömöri titkok. U. ott, 1860.

3. Szerelmi pikanteriák. Kolozsvár, 1863.

4. Tartaroff herczegné. U. ott, 1863.

5. A fehér ruhás nő. Angol regény, Wilkie Collins után ford. Pest, 1863. Három kötet.

6. Egyik az egyik csillagban, másik a másikban. U. ott, 1864.

7. Ibolya-bokor. Beszélygyűjtemény. I. kötet. U. ott, 1864.

8. Egy tőr története. Pécs, 1872.

Irt színműveket is u. m. A falu bolondja, Vándor madár; 1859-ben: Én vagy ő, vígj. 2 felv. Vihar alatt, vígj. 1. felv. Barátság-e vagy szerelem, vígj. 3 felv. 1861-ben: A honvéd-huszárok (ezt Almási Tihamérral együtt); 1863-ban: Puszták fia, népszínmű 3 felv. 1870-ben: Egy rejtett galamb története, színmű 4 felv.

Szerkesztette Pesten a Császárfürdői Albumot; 1863-ban Árnykép-Albumot, mely az országos férfiak köréből szatirikus rajzokat hozott (Bpest, 1868.), de csak az I. füzete jelent meg; a Csalán cz. lapot, ennek is egy füzete jelent meg 1865. jan. 15., és a Hölgyfutárt 1862. máj. 15-től 1864. jun. 30-ig, végre a Torontált alapította és szerkesztette. 1872. ápril 4-től 1879. jul. 17-ig.

Hölgyfutár 1862. 110. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Moenich és Vutkovich, M. Irók Névtára.

Temesi Lapok, 1879. 167. sz.

Vasárnapi Ujság 1879.

Torontál 1879. 30. sz. (Dr. Szentkláray.)

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és gyászjelentés.