Kezdőlap

Balás Theophil Ferencz,

szent-benedekrendi áldozó pap és gymn. igazgató, szül. 1795. máj. 27. Párkányban, Esztergommegyében; középiskoláinak végeztével 1813. okt. 29. a benczések rendjébe lépett és a theologiát Bécsben és Pannonhalmán végezte s 1823. szept. 19. misés pappá szenteltetett; 1819-21. és 1823-1825-ig Komáromban, 1825-27-ig Nagyszombatban, 1827-38-ig Esztergomban tanárkodott és itten 1838-46-ig gymnasiumi igazgató is volt; 1846-47-ben Komáromban spiritualis; 1847-50-ben ismét tanár Esztergomban; 1850-54-ig komáromi spiritualis; 1854-68-ig Nyalkán, Győrmegyében plébános-helyettes, 1873-ban alprior, 1875-től apát Bakonybélen, hol 1878. jun. 5. meghalt.

Értekezéseket irt Szeder Fábián Uraniájába s más folyóiratokba; továbbá egyházi beszédeket szent István királyról, sz. Márton és Mór püspökről.

Munkái:

1. Eucharisticon honoribus... princ. Alex. a Rudna... Strigonii, 1828.

2. Vota emin. ac. rev. dno cardinali Alex. principi a Rudna. U. ott, 1829.

3. Carmen hon... Thomae Kovács archiabbatis... U. ott. 1830.

4. Méltóságos mérei Mérey Sándor úrnak... U. ott. 1832.

5. Lantos dal, melyet Krajner József úrnak nyújtott... U. ott, 1834.

6. Rimes dal az esztergomi tanuló ifjusághoz intézve. U. ott. 1836.

7. Cels. ac Rev. dno principi Jos. Kopácsy... devot. dicatum. U. ott, 1839.

8. Lessus quo ill. ac. rev. dni Thomae Kovács... archiabbatis obitum in exequiis eiusdem... luxit. Jaurini, 1841.

9. Gyászhangok, néhai Kopácsy József herczegprimás hamvai fölött. Esztergom. 1847.

10. Örömhangok, melyekkel főm. herczeg nagy-kéri Scitovszky Ker. János beiktatását... ünneplé az esztergomi kir. tanoda. Győr. 1850.

11. Carmen honoribus ill. ac. rev. dni Joan. Chrys. Kruesz... Comaromii, 1866.

Rudnay Sándor hg. primás gyászemlékére is irt verset és beszédet. (Másokéval együtt Esztergomban 1831-ben jelentek meg.)

Hátrahagyott versei s más kéziratai a pannonhalmi és bakonybéli apátságok könyvtárában őriztetnek.

Irói jegye: Th. B.

Scriptores Ord. Scti Benedicti.

Figyelő II. 1877. 249.

Zelliger, Esztergom Várm. Irók.

Petrik Bibliogr.