Kezdőlap

Balassa (Balassy) Imre (balassagyarmathi gróf),

csanád-megyei birtokos. Az övé volt Dévény vára és egy 10 ezer forintos ház Pozsonyban.

Naplókönyve 1679-1680. (ívrét 84 oldal) kéziratban megvan a m. n. muzeumban; nagy részét jószágainak kormányzására vonatkozó jegyzetek, panaszlevelek és folyamodások teszik; részben sajátkezűleg van írva; eleje és vége hiányzik.